Adwokat Szczecin

Kancelaria Adwokacka

adwokat Emilia Karolkowska
+48 %3F
%[email protected]
ul. Niepodległości 44, 73-150 Łobez
Filia: ul. 3 Maja 1 (pok.103), 70-214 Szczecin

Kontakt z adwokat Emilią Karolkowską

Mogą się Państwo ze mną skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu +48 %3F lub za pomocą adresu e-mail: %[email protected]. Zachęcam także do kontaktu poprzez formularz dostępny obok lub bezpośrednią wizytę w mojej Kancelarii.

O Kancelarii Adwokackiej

Przeciętny koszt porady prawnej waha się
w kwocie od 50 zł do 150 zł netto.

Kancelaria Adwokacka adwokat Emilii Karolkowska, działa na obszarze województwa zachodniopomorskiego, świadczy także usługi prawne na terenie całego kraju. Zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę klientów indywidualnych i przedsiębiorców a także wspólnot mieszkaniowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Zapewnia reprezentację swoich Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej a także udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego- rodzinnego i prawa spadkowego, prawa karnego, gospodarczego administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Usługi

Kancelaria Adwokacka adwokat Emilii Karolkowska zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:

Udzielanie porad prawnych

Sporządzanie projektów pism procesowych

i przedprocesowych, pism przygotowawczych, pozwów, apelacji, zażaleń.

Przygotowywanie projektów umów

Zastępstwo procesowe w sprawach:

  • karnych (obrona w postępowaniu przygotowawczym; obrona przed sądem; reprezentowanie pokrzywdzonych)
  • cywilnych (własność i inne prawa rzeczowe; posiadanie; zobowiązania; spadki)
  • rodzinnych (rozwód; separacja; alimenty; zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa; władza rodzicielska; rozdzielność majątkowa)

Reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

Zakres
specjalizacji

Kancelaria Adwokacka adwokat Emilii Karolkowska specjalizuje się w następujących zagadnieniach prawa:

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, kwestie wydziedziczenia oraz uznania niegodnym dziedziczenia.

Prawo cywilne

Ochrona własności i posiadania, współwłasność, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zastawy cywilne na prawach, rzeczach i zastawy rejestrowe, w szczególności służebności gruntowe i osobiste oraz zasiedzenie.

Prawo karne, karnoskarbowe i prawo wykroczeń

Reprezentacja klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, jak również w sprawach aresztowych.

Prawo rodzinne

Rozwód, separacja, władza rodzicielska, alimenty, ustalenie i egzekucja kontaktów, podział majątku.